Breed onderzoek door leveranciers en infrabouwers

OP NAAR NUL UITSTOOT  

 

De intentie om samen een krachtige impuls te geven aan de ontwikkeling van zero emissie-bouwmaterieel was al eerder uitgesproken. Maar onlangs hebben de 23 infrabouwers en leveranciers van het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) ook concrete werkafspraken gemaakt en een onderzoeksprogramma opgesteld.

Lees verder 


Zero emission

Door intensief en over de grenzen van de verschillende sectoren heen met elkaar samen te werken, hoopt het netwerk al in 2026 emissieloze bouwplaatsen te realiseren. De bij het initiatief betrokken bedrijven en instellingen willen vooral de ontwikkeling van emissieloze machines in het zware segment (30 ton of meer) een impuls geven.

 

Aanbod minimaal

Er zijn nogal wat vraagstukken die moeten worden opgelost. Zo is het aanbod van zero emissie-materieel nog minimaal. Wat er is, is bovendien twee tot drie, en soms zelfs vier keer zo duur als vergelijkbaar materieel op fossiele brandstoffen. Tot slot ontbreekt op de bouwplaats de infrastructuur voor elektra en waterstof om de hele dag te kunnen draaien. Tijdens een webinar zijn daarom in het netwerk afspraken gemaakt over vijf concrete onderzoeksprojecten.

 

De bouwers in het netwerk stellen zich in dat kader garant voor de afname van het materieel en werken mee aan het benodigde onderzoek op de bouwplaats. Leveranciers en importeurs zetten zich in voor het versnellen van de ontwikkeling van emissieloze motoren en retrofit toepassingen. Leveranciers van duurzame energiedragers zorgen voor levering op de bouwplaats van waterstof en voorzieningen voor elektra. Met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot slot wordt de samenwerking gezocht om te voorzien in de kennis die nodig is.

Alleen indien we de beschikbare kennis kunnen bundelen, kan iedereen sneller ontwikkelen en verder komen

 

Kosten

In de eerste plaats wordt op een rijtje gezet wat er allemaal voor nodig is om de energievoorziening op de bouwplaats te kunnen garanderen. Ten tweede wordt bekeken hoe de kosten van emissieloos materieel omlaag kunnen worden gebracht. Een derde onderzoeksproject richt zich op de aanbesteding. Dan gaat het niet alleen om de vraag op welke manier emissieloos bouwen het beste kan worden ‘uitgevraagd’, om te inventariseren welke werken in de jaren tot 2026 geschikt zijn voor een emissieloze aanbesteding.

 

In het kader van het vierde project wil het ENI met opdrachtgevers afspraken maken, zodat op concrete bouwlocaties emissieloos materieel kan worden ingezet. Die inzet kan worden onderzocht door de betrokken kennispartners. Tot slot is er een projectengroep ingericht voor de technische aspecten van het verhaal. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vermogensafgifte onder diverse omstandigheden van elektromotoren en waterstof, maar ook om de vraag hoe ook het zeer zware materieel groen is te krijgen.

 

Concurrenten ‘

Het delen van kennis van materieel over de grenzen van de sector heen is een nieuwe, grote stap voor de aangesloten bedrijven, die immers ook elkaars concurrenten zijn. Maar alleen indien we de beschikbare kennis kunnen bundelen, kan iedereen sneller ontwikkelen en verder komen’, aldus projectmanager Edwin Lokkerbol. Volgens ENI zijn de eerste concrete resultaten de komende maanden al te verwachten.

Dit zijn de deelnemers aan het netwerk

Het Emissieloos Netwerk Infra bestaat uit infrabouwers (Heijmans Infra Centrale Projecten; De Vries en van de Wiel; GMB; De Klerk; Dura Vermeer Divisie Infra; Sterk; J. den Boer; Mourik; Oosterhof-Holman; Martens en Van Oord; K3 Delta ; Gebr. de Koning; BAM), leveranciers (Wirtgen Nederland; Urban Mobility Systems; Van der Spek; IHC Fundex Equipment; SMT; Bredenoord; verhuurbedrijf Boels; Maru Systems International | De Groene Aggregaat) en energiedistributiebedrijven (Total Nederland NV en ElaadNL).

Tekst: Eric Harms. Foto: Shutterstock

Mobiele windmolen voor emissieloze bouwplaats

Emissieloos Netwerk Infra; op naar nul uitstoot

9/12
Loading ...