‘De bouw lost niet het hele stikstofprobleem op’  

Lees verder 

‘De grootste valkuil in het hele dossier over emissiearm werken in de bouw is de gedachte van ministeries dat je het hele stikstofprobleem hebt opgelost als je maar als bouw emissieloos gaat werken’, stelde voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland tijdens de BouwMachines Kennisdag Online.  

 

‘Emissieloos werken in de bouw lost niet het hele stikstofprobleem op. We stoten maar 0,6 % van de stikstof uit. Het kabinet zal veel meer moeten doen om het stikstofprobleem op te lossen. Als de ministeries van ons vragen om emissieloos te werken, dan zullen ze dat ook moeten doen van het verkeer en van de boeren.’  

 

Voorwaarden  

Verhagen is geen tegenstander van emissieloos werken en de stap naar andere brandstoffen en elektrificatie van machines. Maar daarvoor is het wel nodig om na te denken wat haalbaar en financierbaar is. Ook moeten opdrachtgevers als ministeries en gemeenten hun uitvraag op elkaar afstemmen en niet allemaal verschillende eisen gaan stellen. Tot slot is voor het doen van investeringen continuïteit nodig in de opdrachtenstroom.  

 

Ploegam is een MKB-bedrijf dat inmiddels volop in de elektrificatie van machines is gestapt. Eigenaar Chris Ploegmakers vertelt waarom het bedrijf dat doet. De wens van belangrijke opdrachtgevers als waterschappen is daarbij van groot belang, maar ook het vele werken in de natuur. ‘Daar hoort schoon werken bij.’

De Groene Koers: programma verduurzaming materieel

Interview Maxime Verhagen en Chris Ploegmakers

3/12
Loading ...