Webinar:

stap naar emissieloos werken nog niet zo gemakkelijk  

Lees verder 

‘Duurzaam ondernemen in crisistijd’ was het thema van de BouwMachines Kennisdag Online. In een live-webinar gingen vier sprekers uit de sector in op wat er nodig is om in 2030 emissieloos te kunnen werken in de bouw. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van materieel zijn daarin belangrijke factoren, maar ook is er nog geen goede infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en elektrische oplossingen.  

 

Overbruggingsperiode  

Duidelijk is dat we tot 2030 in een overbruggingsperiode zitten. De sector moet stappen zetten, maar kan dat niet alleen. Er ligt ook een grote rol voor opdrachtgevers, met name overheden. Op dit moment is slechts 10% van de uitvraag duurzaam. Daarbij verschilt de uitvraag ook nog eens per opdrachtgever. Dat maakt het voor de sector lastig om te investeren in nieuw materieel. Ook belangrijk is dat er controle en handhaving is of het werk ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd met het materieel dat in de inschrijving is aangegeven.  

 

Vier sprekers  

De sprekers van dit webinar waren Jan Hommes, directeur BMWT, Harry Hertsenberg, voorzitter Bouwend Nederland KOMAT, Dik de Weger, Programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek bij Rijkswaterstaat, en Mink Jaap Ypma, directeur projecten Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken.

Van Gelder Groep werkt mee aan schoon Amsterdam

Webinar BouwMachines Kennisdag Online

5/12
Loading ...