Advertorial

Miljoenensubsidie biedt kansen voor vergroenen bouwmaterieel

Begin december maakte het kabinet een subsidieregeling bekend, speciaal voor de bouwwereld. Tot 2030 wordt 270 miljoen euro vrijgemaakt om bouwondernemers een steuntje in de rug te geven bij het vervangen of ombouwen van hun materieel. De subsidie is ingesteld om de bouwsector te helpen in 2030 te voldoen aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Aanpak Stikstof. Deze eisen stellen dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 moet uitstoten. Binnen de nieuwe regeling kunnen ondernemers tot 50% subsidie krijgen voor het vergroenen van hun materieel.

Lees verder 

DLS

Emissietechnologie toegepast op LR-1100 Liebherr kraan van Kraanbedrijf Nederhoff 

Meerdere routes naar zero emission

Naast de aanschaf van nieuw zero emission materieel kan ook subsidie worden aangevraagd voor het ombouwen of aanpassen van bestaand materieel. Voordeel hiervan is dat u versnelde afschrijving van uw huidige materieel voorkomt en met beperkte investeringen uw milieu- en klimaatdoelstellingen kunt halen. Daarnaast wordt door hergebruik en levensduurverlenging van bestaand materieel ook bespaard op het gebruik van schaarse grondstoffen en energie voor de productie van nieuw materieel. Bij DLS bieden we verschillende green mobility oplossingen die beschikbaar zijn als retrofit en bijdragen aan het terugdringen van emissies. Met onze concepten bepaalt u zelf uw eigen route naar zero emission, met oplossingen die passen bij uw doelen en binnen uw budget. 

 

Near Zero Emission concept

Met de emissietechnologie van HJS kan een goede start gemaakt worden. Door een SCRT-retrofit (combinatie van NOx-katalysator en roetfilter) worden de emissies van stikstof en roet met respectievelijk 95% en 99% verminderd. Wanneer u dit combineert met een biologische brandstof, zoals HVO 100, vermindert u ook de uitstoot van CO2 met 80 tot 90%. Het afgelopen jaar heeft DLS een SCRT-retrofit uitgevoerd bij een LR-1100 Liebherr kraan van Kraanbedrijf Nederhoff. Hiermee zijn de emissies van de Stage II motor verlaagd naar Stage V-niveau.  

 

Zero Emission concepten

Mogelijke zero emission oplossingen van DLS zijn het ombouwen van bestaand materieel naar een accu- of waterstof elektrische aandrijving. Dit is vele malen goedkoper dan het aanschaffen van nieuw zero emission materieel. Door levensduur verlenging voorkomt u daarnaast versnelde afschrijving van uw bestaande materieel en worden grondstoffen en energie voor de productie van nieuw materieel bespaard.

Wilt u meer weten over de verschillende (near) zero emission oplossingen en hun emissiebesparingen? Download onze whitepaper. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw materieel? Neem dan direct contact met ons op!

DLS logo

Nieuw beleid: groen en gezond

DLS - Subsidie voor vergroenen bouwmaterieel

8/14
Loading ...